Thứ 4 Ngày 20/6/2018   chat skype
CT5 - huyện lạng giang- bắc giang 0965.218.362

Bảng phí nạp thẻ, tích hợp nạp thẻ mới

Bảng chiết khấu mua mã thẻ cào điện thoại

( Dành cho khách hàng đã đăng ký tài khoản doithe3s.com )
Sản phẩm Mệnh giá Chiết khấu Giá bán (VNĐ)
Viettel  500.0000 VNĐ 4.1% 479.500 VNĐ
Viettel  300.0000 VNĐ 4.1% 287.700 VNĐ
Viettel  200.0000 VNĐ 4.1% 191.800 VNĐ
Viettel  100.0000 VNĐ 4.1% 95.900 VNĐ
Viettel  50.000 VNĐ 4.1% 47.950 VNĐ
Viettel  30.000 VNĐ 1.1% 29.670 VNĐ
Viettel  20.000 VNĐ 1.1% 19.780 VNĐ
Viettel  10.000 VNĐ 1.1% 9,890 VNĐ